Wednesday, September 8, 2010

Ganesh Mythological Name


Lord Ganesh Statue


Ganesh Mythological Name


1] Avighna
2] Balaganapati
3] Bhalchandra
4] Bheema
5] Bhupati
6] Bhuvanpati
7] Buddhinath
8] Buddhipriya
9] Buddhividhata
10] Chaturbhuj
11] Devadeva
12] Devantakanashakarin
13] Devavrata
14] Devendrashika
15] Dharmik
16] Dhoomravarna
17] Durja
18] Dvaimatura
19] Ekaakshara
20] Ekadanta
21] Ekadrishta
22] Eshanputra
23] Gadadhara
24] Gajakarna
25] Gajanana
26] Gajananeti
27] Gajavakra
28] Gajavaktra
29] Ganadhakshya
30] Ganadhyakshina
31] Ganapati
32] Gaurisuta
33] Gunina
34] Haridra
35] Heramba
36] Kapila
37] Kaveesha
38] Krti
39] Kripalu
40] Krishapingaksha
41] Kshamakaram
42] Kshipra
43] Lambakarna
44] Lambodara
45] Mahabala
46] Mahaganapati
47] Maheshwaram
48] Mangalamurti
49] Manomay
50] Mrityuanjaya
51] Mundakarama
52] Muktidaya
53] Musikvahana
54] Nadapratithishta
55] Namasthetu
56] Nandana
57] Nideeshwaram
58] Omkara
59] Pitambara
60] Pramoda
61] Prathameshwara
62] Purush
63] Rakta
64] Rudrapriya
65] Sarvadevatman
66] Sarvasiddhanta
67] Sarvatman
68] Shambhavi
69] Shashivarnam
70] Shoorpakarna
71] Shuban
72] Shubhagunakanan
73] Shweta
74] Siddhidhata
75] Siddhipriya
76] Siddhivinayaka
77] Skandapurvaja
78] Sumukha
79] Sureshwaram
80] Swaroop
81] Tarun
82] Uddanda
83] Umaputra
84] Vakratunda
85] Varaganapati
86] Varaprada
87] Varadavinayaka
88] Veeraganapati
89] Vidyavaridhi
90] Vighnahara
91] Vignaharta
92] Vighnaraja
93] Vighnarajendra
94] Vighnavinashanaya
95] Vigneshwara
96] Vikat
97] Vinayaka
98] Vishwamukha
99] Vishwaraja
100] Yagnakaya
101] Yashaskaram
102] Yashvasin
103] Yogadhipa


No comments:

Post a Comment

Shiv Parvati Photo

Shiv Parvati Photo
Shiv Parvati Photo