Thursday, August 12, 2010

Lord Shiva Mythological Name


Lord Shiva Statue


Lord Shiva Mythological Name


1) Achintya
2) Akul
3) Annuabhuj
4) Arha
5) Arihant
6) Bhairav
7) Bhargav
8) Bhav
9) Bhavesh
10) Chandrashekar
11) Chatresh
12) Dakshesh
13) Darpad
14) Dhanvin
15) Dyumani
16) Eeshan
17) Ekaksha
18) Ekaling
19) Ekapad
20) Fanibhushan
21) Gagnesh
22) Gaurinath
23) Girik
24) Girilal
25) Girindra
26) Girish
27) Harendra
28) Hariaksa
29) Hemakesh
30) Himanish
31) Indumal
32) Ishaan
33) Jai
34) Jaivardhan
35) Japesh
36) Jatin
37) Jayant
38) Jogesh
39) Joginder
40) Jograj
41) Jwalia
42) Kashinath
43) Kasish
44) Kedar
45) Ketu
46) Kirat
47) Krishang
48) Krivi
49) Laniban
50) Lavitra
51) Madesh
52) Madhavan
53) Mahadev
54) Mahaketu
55) Mahamani
56) Mahesh
57) Mallesh
58) Mangesh
59) Mrigasya
60) Mukesh
61) Nabhya
62) Nagendra
63) Nagesh
64) Nakul
65) Natesh
66) Niranjan
67) Obalesh
68) Omkarnath
69) Panchal
70) Panshul
71) Pinakin
72) Purahan
73) Purajit
74) Pushkal
75) Ranesh
76) Rudra
77) Savar
78) Shaktidhar
79) Shankar
80) Shashibhushan
81) Shashishekhar
82) Shekhar
83) Shiv
84) Shivendra
85) Shivesh
86) Shivlal
87) Shivraj
88) Shivshankar
89) Sivanta
90) Smaran
91) Somnath
92) Sopan
93) Sushil
94) Swayambhu

No comments:

Post a Comment

Shiv Parvati Photo

Shiv Parvati Photo
Shiv Parvati Photo