Monday, July 26, 2010

108 Names of Lord Surya


Lord Surya Photo

|| 108 Names of Lord Surya or Sun God ||

Adideva,

ditisuta,

Aindhna,

Aja,

Alolupa,

Ananta,

Angaraka,

Ansu,

Apa,

Arihan,

Arka,

Arvindaksha,

Aswattha,

Bhaga,

Bhanu,

Bhutadi,

Bhutapati,

Bhutasraya,

Bibhavasu,

Brahma,

Budha,

Characharatman,

Dehakarti,

Dhanwantari,

Dharmadwaja,

Dhatri,

Dhumaketu,

Diptanshu,

Dwadasatman,

Dwapara,

Gabhastimat,

Indra,

Jatharagni,

Jaya,

Jimuta,

Jivana,

Kala,

Kala,

Kalachakra,

Kaladhyaksha,

Kali,

Kamada,

Kastha,

Kha,

Krita,

Kshana,

Kshapa,

Maitreya (merciful)

Manas,

Matri,

Mokshadwara,

Mrityu,

Muhurtta,

Pati,

Pitamaha,

Pitri,

Prabhakar,

Praja-dhyaksha,

Prajadwara,

Prandharana,

Prasantatman,

Prithibi,

Purusha,

Pusha,

Ravi,

Rudra,

Sagara,

Samvartaka,

Samvatsara-kara,

Sanaichara,

Sanatana,

Sarvadi,

Sarvatomukha,

Saswata,

Sauri,

Savitri,

Sighraga,

Skanda,

Soma,

Srastri,

Suchi,

Sukhsmatman,

Sukra,

Suparna,

Surya,

Swarga-dwara,

Tamounda,

Teja,

Tejasam,

Treta,

Tripistapa,

Twastri,

Vaidyutagni,

Vaisravana,

Vanhi,

Varada,

Varuna,

Vayu, the sole stay,

Veda-karttri,

Vedanga,

Vedavahana,

Visala,

Vishnu,

Viswakarma,

Viswatman,

Viswatomukha,

Vivaswat,

Vrihaspati,

Vyaktavyakta,

Yama,

No comments:

Post a Comment

Shiv Parvati Photo

Shiv Parvati Photo
Shiv Parvati Photo