Thursday, September 30, 2010

Lord Surya Dev Aarti

Lord Surya Dev Photo
Lord Surya Dev Aarti

(1)

Om Jai Surya Bhagwan,
Jai Ho dinkar Bhagwan

Jagat Ke Netra Swaroopa,
Tum Ho Triguna Swaroopa,
Dharata Sabahi Sab Dhyan
Om Jai Surya Bhagwan.....

Sarathi Arun Hai Prabhu Tum,
Shweta Kamaladhari,
Tum Char Bhuja Dhari
Ashwa Hai Saath Tumharey,
Koti Kirana Pasaarey,
Tum Ho Dev Mahan
Om Jai Surya Bhagwan.....

Usha Kaal Mein Jab Tum,
Udaya Chal Aatey,
Tab Sab Darshan Paatey
Phailaatey Ujiaara,
Jaagta Tab Jag Saara,
Karey Tab Sab Gun Gaan
Om Jai Surya Bhagwan Bhoochar Jalchar Khechar,
Sab Ke Ho Pran Tumhi, Sab Jeevo Ke Pran Tumhi

Ved Puraan Bhakhaaney,
Dharm Sabhi Tumhe Maaney,
Tum Hi Sarva Shaktimaan
Om Jai Surya Bhagwan.....

Pujan Karti Vishayein,
Pujey Sab Ek Paar,
Tum Bhuvno Ke Pratipaal
Rituyein Tumhari Daasi,
Tum Shashaka Avinashi,
Shubhkari Anshumaan
Om Jai Surya Bhagwan.....


(2)

Jai Jai Jai Ravidev Jai Jai Jai Ravidev l

Rajanipati Madhaari Shatlad Jeevan Daata ll
Patpad Mann Madukaari Hey Dinmann Daataa l

Jag Ke He Ravidev Jai Jai Jai Swadev ll
Nabh Mandal Ke Vaani Jyoti Prakaashak Deva l

Nijjan Hit Sukhraashi Teri Hum Sab Sevaa ll
Karte Hai Ravi Dev Jai Jai Jai Ravidev l

Kanak Badan Man Mohit Ruchir Prabha Pyari ll
Nit Mandal Se Mandit Ajar Amar Chavidhaari

Hey Survar Ravidev Jai Jai Jai Ravidev


(3)

Om Jay Kashyap Nandan Prabhu jay Aditi nandan,
Tribhuvan timin nikandan bhakt hriday chandan.

Sapt ashvarath rájit ek chakradhárí,
Dukhahárí sukhkárí mánas mal hárí.

Sur muni bhúsur vandin vimal vibhavashálí,
Agh dal dalan divákar divya kiran málí.

Sakal sukarma prasavitá savitá shubhkárí,
Vishva vilochan mochan bhav bandhan bhárí.

Kamal samúh vikásak náshak tray tápá,
Sevat sahaj harat ati manasij santápá.

Netra vyádhi har suravar bhu pídá hárí,
Vrishti vimochan santat parahit vratadhárí.

Súryadev karúnákar ab karúná kijai,
Har agyán moh sab sattvagyán dijai.


No comments:

Post a Comment

Shiv Parvati Photo

Shiv Parvati Photo
Shiv Parvati Photo